سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم نیازی

درباره نویسنده

177 املاک توسط خانم نیازی

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

ویلا باغ در چمستان

چمستان

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
3 ماه

خرید ویلادر نوشهر

نوشهر

2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 310 متر مربع
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 310 متر مربع
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
3 ماه

ویلا ساحلی رویان

مازندران ایزدشهر

1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

2,300,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
2,300,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
3 ماه

ویلا در نور

مازندران نور

1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
3 ماه

ویلا چمستان

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
3 ماه

ویلا سیسنگان

مازندردان سیسنگان

3,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 380 متر مربع
3,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 380 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
4 ماه

ویلا نور

نور

850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

نور

700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

چمستان

680,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
680,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15