سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم نیازی

درباره نویسنده

177 املاک توسط خانم نیازی

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

310,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
310,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
3 ماه

ویلا چمستان

چمستان

265,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 80 متر مربع
265,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 80 متر مربع
3 ماه

ویلا چمستان

Mazandaran Province, Nur, جاده نور - چمستان، Iran

280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15