سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم نیازی

درباره نویسنده

177 املاک توسط خانم نیازی

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

ویلا درشمال

چمستان

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
3 ماه

ویلا درشمال

نور، استان مازندران، ایران

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

Mazandaran Province, Nur, جاده نور - چمستان، Iran

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
3 ماه

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر

1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

رویان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال

نوشهر

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15