سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم نیازی

درباره نویسنده

177 املاک توسط خانم نیازی

فیلتر
مرتب سازی توسط
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

110,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
110,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

155,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
155,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

185,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
185,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

130,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
130,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
3 ماه

ویلا در چمستان

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 155 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 155 متر مربع
3 ماه

ویلا در چمستان

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

رویان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 130 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 130 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15