سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم نیازی

درباره نویسنده

177 املاک توسط خانم نیازی

فیلتر
مرتب سازی توسط
6 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

290,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
290,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
6 ماه

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال نوساز

نوشهر

610,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
610,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال مبله

سیسنگان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
6 ماه

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

800,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
800,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال نوساز

چمستان

550,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
550,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال جنگلی

چمستان، Mazandaran Province, Iran

450,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
450,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال جنگلی

چمستان، Mazandaran Province, Iran

410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال مبله

چمستان، Mazandaran Province, Iran

510,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
510,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال جنگلی

چمستان

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال جنگلی

چمستان، Mazandaran Province, Iran

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال

نوشهر

2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15