سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم نیازی

درباره نویسنده

177 املاک توسط خانم نیازی

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

310,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
310,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

460,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
460,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

340,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
340,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

450,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
6 ماه

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، Mazandaran Province, Iran

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال جنگلی

]lsjhk

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال جنگلی

Mazandaran Province, ايزدخورده، جاده نور - چمستان، Iran

610,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
610,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
6 ماه

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 110 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 110 متر مربع
6 ماه

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15