سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم نیازی

درباره نویسنده

177 املاک توسط خانم نیازی

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه

ویلا در شمال

چمستان

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال شهرکی

چمستان

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

چمستان

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

چمستان سعادت اباد

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

چمستان

280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

چمستان

480,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
480,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

رویان

1,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
1,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

چمستان

380,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
380,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

580,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
580,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15