سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم نیازی

درباره نویسنده

177 املاک توسط خانم نیازی

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه

ویلا شمال

نوشهر

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع
700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال جنگلی

چمستان

630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال جنگلی

رویان

8,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
8,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

410,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
410,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

520,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
520,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

چمستان

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

رویان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

چمستان

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلادرشمال

چمستان

480,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
480,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15