سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم نیازی

  درباره نویسنده

  177 املاک توسط خانم نیازی

  فیلتر
  مرتب سازی توسط
  3 ماه

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان

  180,000,000 تومان / پیش پرداخت
  2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
  180,000,000 تومان / پیش پرداخت
  2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
  3 ماه

  خرید ویلا استخردار نوشهر

  چمستان

  160,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
  160,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
  3 ماه

  خرید ویلا اقساطی در رویان

  چمستان

  150,000,000 تومان / پیش پرداخت
  2 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع
  150,000,000 تومان / پیش پرداخت
  2 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع
  3 ماه

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان

  230,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
  230,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
  3 ماه

  ویلا در شمال

  چمستان

  210,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
  210,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
  3 ماه

  ویلا در چمستان

  چمستان

  150,000,000 تومان / پیش پرداخت
  2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
  150,000,000 تومان / پیش پرداخت
  2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
  3 ماه

  ویلا در شمال

  چمستان

  220,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
  220,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
  3 ماه

  ویلا در چمستان

  چمستان

  130,000,000 تومان / پیش پرداخت
  2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
  130,000,000 تومان / پیش پرداخت
  2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
  3 ماه

  ویلا در شمال

  چمستان

  200,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
  200,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
  3 ماه

  ویلا در شمال

  چمستان

  200,000,000 تومان / پیش پرداخت
  2 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع
  200,000,000 تومان / پیش پرداخت
  2 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع
  3 ماه

  ویلا در شمال

  چمستان

  180,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
  180,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
  3 ماه

  ویلا در چمستان

  رویان

  260,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
  260,000,000 تومان / پیش پرداخت
  3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15