سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم حبیبی

درباره نویسنده

36 املاک توسط خانم حبیبی

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

خرید ویلا شمال

چمستان

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا شمال

نور

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 328 متر مربع
750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 328 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا اقساطی در نور

نور

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در چمستان جنگلی

چمستان

980,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
980,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا در چمستان

چمستان

720,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
720,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

910,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 190 متر مربع
910,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 190 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در نوشهر اقساطی

نوشهر

900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
3 ماه

ویلا در نور حیاط دار

نور

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 265 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 265 متر مربع
3 ماه

ویلا سند دار

چمستان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 180 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 180 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال

نوشهر

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
3 ماه

ویلا جنگلی در نور

نور

1,500,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 1 حمام 135 متر مربع
1,500,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 1 حمام 135 متر مربع
1 2 3