سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم حبیبی

درباره نویسنده

36 املاک توسط خانم حبیبی

فیلتر
مرتب سازی توسط
2 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
2 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

1,550,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
1,550,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
2 ماه

ویلا در نوشهر

نوشهر

1,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
1,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
2 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

520,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
520,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
2 ماه

ویلا نوشهر

نوشهر

540,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
540,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
2 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
2 ماه

ویلا در نوشهر

نوشهر

1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 5 حمام 500 متر مربع
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 5 حمام 500 متر مربع
2 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 210 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 210 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان

2,300,000,000 تومان
5 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
2,300,000,000 تومان
5 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا در نور

نور

630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

2,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
2,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
1 2 3