سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
2 ماه

خرید ویلا در نور

نور

640,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
640,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
2 ماه

ویلا شمال نوشهر جنگلی

نوشهر

2,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2 ماه

ویلا شمال رویان سند دار

رویان

1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
2 ماه

ویلا شمال نور ساحلی

نور

1,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
1,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
2 ماه

ویلا شمال چمستان اقساطی

چمستان

850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
2 ماه

ویلا شمال نوشهر

نوشهر

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
2 ماه

ویلا شمال رویان

رویان

95,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
95,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
2 ماه

ویلا شمال نور

نور

3,900,000,000 تومان
2 اتاق خواب 4 حمام 0350 متر مربع
3,900,000,000 تومان
2 اتاق خواب 4 حمام 0350 متر مربع
2 ماه

ویلا شمال چمستان

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
2 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
2 ماه

ویلا شمال رویان

رویان

670,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
670,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
2 ماه

فروش ویلا چمستان

چمستان

850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
2 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
2 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

1,550,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
1,550,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
2 ماه

ویلا در نوشهر

نوشهر

1,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
1,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
2 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

520,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
520,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
2 ماه

ویلا نوشهر

نوشهر

540,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
540,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
2 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا استخردار نوشهر

چمستان

160,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
160,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا اقساطی در رویان

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع